v0id(ヴォイド)
2018年に活動開始。
建築、写真、グラフィック、プログラム等様々なバックグラウンドを持つメンバーから成るデザイングループである。
映像制作、インスタレーション展示、インテリアデザイン、ファッションデザイン等領域を横断する活動を行っている。

GinzaSonyPark B2F"

GinzaSonyPark"

SonySquare2019"

BigDesignAward2019"

SHIBUYA / 森山大道 / NEXT GEN "UNDERGROUND"

MetaRefraction

VJ for O-Ma

Sony VisionChina 2019

N.HOLLYWOOD

Chopard

COACH SPACE PARTY

Founded 2018 May
Office 〒101-0032 #407 Kanda Nagatani Manshion 2-8-10 Iwamoto cho, Chiyoda-ku, Tokyo

Representative Toru Yokoyama
Staff 4

info@v0id.tokyo

© v0id, 2019